St Padarn's Institute | Christian Vocations

St Padarn's Institute

Type: Training provider

Affiliations and accreditations

St Padarn's delivers formational theological education and training; resourcing discipleship, vocational, and ministry development in the Church in Wales. Mae Athrofa Padarn Sant yn darparu addysg a hyfforddiant diwinyddol ffurfiannol; gan gynnig adnoddau i ddatblygu disgyblaeth, galwedigaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.
St Padarn's delivers formational theological education and training; resourcing discipleship, vocational, and ministry development in the Church in Wales.
Mae Athrofa Padarn Sant yn darparu addysg a hyfforddiant diwinyddol ffurfiannol; gan gynnig adnoddau i ddatblygu disgyblaeth, galwedigaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.